Οι Πολιτικοί Κρατούμενοι

Πολιτικοί κρατούμενοι λογίζονται όσοι κρατούνται αιχμάλωτοι από το κράτος για παραβάσεις του νόμου με πολιτική στόχευση, για πολιτικούς λόγους και χωρίς ιδιοτελή κίνητρα. Όσοι δεν αποκηρύσσουν την ιστορία τους και την πολιτική τους ταυτότητα.

Οι σύντροφοι πολιτικοί κρατούμενοι που έδρασαν στο όνομα των ιδεών τους και του δίκαιου του καταπιεσμένου να εξεγείρεται, τώρα αντιμετωπίζουν μόνοι τους την εκδικητικότητα του κράτους που στόχο έχει την πολιτική και (επί της ουσίας) φυσικής τους εξόντωσης.

Οι σύντροφοί μας δεν είναι μόνοι τους! Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους!